Simon Thoma

BSc Wirtschaftsingenieurwesen

simon.thoma@ost.ch