Publikation

Chromium-induced deactivation of a commercial honeycomb noble metal-based CO oxidation catalyst.

Autorenschaft:
Keav, Lu, Matam, Maegli, Heel, Weidenkaff, Ferri
Zeitschrift / Sammelband:
Applied Catalysis A - General
Seiten / Kapitel:
259-266
zurück